سلام

چندتا عکس از آرشیو باشگاه براتون میذارم

فکر کنم تعداد زیادی از بچه ها رو بشناسین

شادی روح همه شون بلند ، نه ببخشید آروم صلوات!!!

ضمنا عکس ها متعلق به شهریور ماه سال نود و یکه. اردوی حصار 91/6/24  و کوههای آب و برق 25 و 26 همون ماه