بسمه تعالی

جناب آقای طهماسبی از قاریان قرآن و ذاکرین اهل البیتعلیهم السلام ، دارای مدرک مهندسی کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد، مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی اتحاد خراسان رضوی می باشد ...

سابقه مربیگری: ایشان از سال 1378 در زمینه مربیگری فوتبال و فوتسال اشتغال داشته و مربی تیم های باشگاهی فجر شهرک لشگر، مقاومت چزابه، اتحاد خراسان، شهدای گمنام و ... بوده است.

هم اکنون مدیر فرهنگی و تبلیغات مسجد جامع و مجتمع فرهنگی امام محمد باقرعلیه السلام قاسم آباد می باشد.