بسمه تعالی 

استاد سید متولی عبدالعال قاری توانمند مصری در تاریخ 94/4/25 در سن 68 سالگی درگذشت

قطعه ای تصویری از تلاوت زیبای ایشان را مشاهده نمایید.

 

 

 

دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 8 ثانیه