بسمه تعالی

با سلام....پرسش مطرح شده در جلسه به شرح زیر می باشد:

منظور از کسانی که خداوند به آنها نعمت داده ، در  آیه شریفه "صراط الذین انعمت علیهم"  چه کسانی هستند ؟

    دوستان لطفا پاسخ خود را تا پنج شنبه تحویل دهند...