با سلام

از زحمات خانواده اسدی در برگزاری جلسه قرآن سپاسگزاریم