سلام 

از امیر آقا و خانواده اش بابت میزبانی بسیار خوبشون قدردانی می کنیم

مخصوصا اینکه قرار شد از این به بعد وصیتنامه شهدای دانش آموز هم توی جلسه قرائت بشه.