با سلام 

سال 1395 را به همه اعضاء محترم باشگاه تبریک عرض می نمایم

از همکاری همه عزیزان در زمینه های شرکت در جلسات قرآن، تمرینات ورزشی و برنامه های درسی سپاسگزارم

از آقایان محمد جواد مهدوی مسئول درسی و محمدرضا رشیدی مسئول روابط عمومی باشگاه تشکر ویژه می نمایم

سال 1394 سال خوب و موفقی برای باشگاه فرهنگی ورزشی اتحاد بود

امیدوارم بنده حقیر را در مورد قصوراتم عفو بفرمایید

خدمتگزار شما :  حمید طهماسبی