در بازارهای امروزی لباس هایی عرضه شده که روی آنها کلماتی به لغت لاتین چاپ شده و مردم در حال خرید اینگونه لباس ها هستن، حال فرقی نمی کند که این لباس ها زنانه یا مردانه یا بچه گانه باشد...

 

آیا تا به حال به معنی این قبیل کلمات توجه کرده ایم؟؟؟بعضی از اینگونه کلمات:

Vixen

-- زن شرور،
Sow

-- ماده خوک جوان

Pig

-- خوک، گراز

Theocrasy

-- شرک به خدا

Hussy

-- زن گستاخ،

Vice

-- گناه، فساد، پلیدی

Chorus girl

-- دختر رقاصه در جمع

Lusts

-- هوس

Dram

-- ظرف شراب

Adulterer

-- مرد فاسق و زناکار

Adultery

- بی دینی، ازدواج غیر شرعى

Charm

-- طلسم، فریفتن

Bawdy

-- فاجر، فاسق، زشت،هرزه و بى عفت

Mason

-- فراماسونی

Tippler

-- میگسار،دائم الخمر

Atheist

-- ملحد، منکر خدا، خدانشناس

sister for sale

-- خواهرفروش

Take me

-- مرا لمس کن،

 

نشر کنید تا شیعیان امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با آگاهی و دقت بیشتری خرید نمایند