بسمه تعالی

باشگاه فرهنگی ورزشی اتحاد خراسان رضوی ویژه نوجوانان و جوانان عزیز می باشد و فعالیتهای این باشگاه در سه عرصه مهم تحصیل، تهذیب و ورزش است که از تاکیدات مقام معظم رهبری به جوانان و نوجوانان می باشد.

برای رسیدن به این مهم، برنامه ریزی توسط مدیریت باشگاه صورت گرفته است که شامل برنامه ریزی درسی، جلسه قرائت و درک مفاهیم قرآنی و تاسیس تیم فوتسال اتحاد خراسان رضوی می باشد.