بسمه تعالی

با سلام.......افتتاحیه جلسه قرآن باشگاه اتحاد خراسان رضوی در سال 95 :

شروع برنامه با نماز جماعت.....

آدرس : مدرسه شهید مطهری

ساعت حضور 19:00

تاریخ : 95/1/19